Το σχολείο

To σχολείο βρίσκεται στην οδό Αγίων Σαράντα 3 (Τ.Κ: 45332).

Ζωγραφιές στο χώρο του σχολείου:

 

Σχολιάστε