30/5/2016-Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές της Γ τάξης για τα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας.

 

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός πληροφορικής: Γιώτη Σοφία

This entry was posted in ΤΠΕ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε